pl en ua
27.05.2017
Amandy, Jana, Juliana
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Dla mieszkańca
Nieruchomości niezamieszkane
Redakcja: Marcin
Dodany: 17.06.2013
wyświetleń: 5045
PDF
DRUKUJ

Nieruchomości niezamieszkane (domki letniskowe, działalność gospodarcza, agroturystyka) – zmiany w gospodarce odpadami

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/334/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych od 1 stycznia 2017 r. Gmina Ustrzyki Dolne nie organizuje odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (np. instytucje publiczne, sklepy, restauracje, hotele, domki letniskowe, agroturystyka).

W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie naliczana od 01.01.2017 r. na rzecz gminy. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych oraz właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku, którzy mają złożoną deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych nie mają obowiązku złożenia nowej deklaracji.

W/w właściciele są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Wykaz podmiotów dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwaliła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Podmioty świadczące na terenie Gminy Ustrzyki Dolne usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat wskazanych w w/w uchwale. Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym - w części zamieszkanej i w części niezamieszkanej (tj. w części na której prowadzona jest działalność gospodarcza, produkcyjna, usługowa oraz obiekty użyteczności publicznej) są zobowiązani do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych od dnia 01.01.2017 r. - na część nieruchomości niezamieszkanej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ustrzyki Dolne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (nieruchomości zamieszkanej) z odpadami komunalnymi z prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej itp. (nieruchomości niezamieszkanej).

Posiadanie stosownej umowy oraz dowodów płacenia za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest wymagane przepisami prawa i podlega kontroli.
W przypadku odbioru odpadów od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. w ilości większej niż zadeklarowana w złożonej deklaracji, właściciel nieruchomości niezamieszkanej jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych.

– stary wzór deklaracji 

Informację o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Mikołaja Kopernika 1, w pok. nr 22 i 14 lub pod nr telefonu (13) 460 80 20 i (13) 460 80 08.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń