pl en ua
27.05.2017
Amandy, Jana, Juliana
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Dla mieszkańca
Segregacja odpadów – kampania edukacyjna
Redakcja: Marcin
Dodany: 31.01.2013
wyświetleń: 5077
PDF
DRUKUJ
 1. Pojemniki służące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie (odpowiedni rodzaj zbieranych odpadów) oraz być utrzymane w następującej kolorystyce:
  • szkło bezbarwne – pojemniki w kolorze białym, oznakowane napisem: "SZKŁO BEZBARWNE",
  • szkło kolorowe – pojemniki w kolorze zielonym, oznakowane napisem: "SZKŁO KOLOROWE",
  • odpady z tworzywa sztucznego (np. plastik, opakowania z plastiku), opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach, mleku), metale (np. puszki, złom) – pojemniki w kolorze żółtym, oznakowane napisem: "PLASTIK",
  • papier (np. tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) – pojemniki w kolorze niebieskim, oznakowane napisem: "PAPIER",
  • popiół i żużel – metalowy pojemnik, kontener lub biały jutowy worek, oznakowane napisem: "POPIÓŁ",
  • zmieszane odpady komunalne – pojemniki w kolorze czarnym, oznakowane napisem: "ODPADY KOMUNALNE",
  • odpady neibezpieczne – pojemniki w kolorze czerwonym, oznakowane napisem: "ODPADY NIEBEZPIECZNE".
 2. Zamiast wyżej opisanych pojemników dopuszcza się stosowanie odpowiednio oznaczonych worków z tworzywa sztucznego. Worki te powinny dodatkowo posiadać oznaczenie: "GMINA USTRZYKI DOLNE".

 3. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach i kontenerach w kolorze innym niż wymienione powyżej (w pkt. 1), oznakowanych napisem odpowiedniego rodzaju odpadu.
 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników, kontenerów lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów oraz liczbę korzystających z nich osób.
 5. W przypadku zgromadzenia różnego rodzaju odpadów w jednym pojemniku, odpady będą traktowane jako zebrane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane).
 6. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych worki do gromadzenia odpadów komunalnych dostępne są w siedzibie uprawnionego podmiotu odbierającego odpady.
 7. Worki do selektywnej zbióki odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zamieszkanych otrzymują bezpłatnie, natomiast worki do gromadzenia odpadów zmieszanych (worki czarne) oraz worki jutowe na popiół i żużel są odpłatne, z tym, że koszt worka nie przekracza kosztu jego nabycia przez wykonawcę usługi.
 8. Właściciel nieruchomości zamieszkanej, który złoży deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma od gminy indywidualne kody kreskowe służące do oznakowania pojemników, kontenerów i worków.
 9. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji tj.: ścięta trawa, liście, chwasty, młode gałęzie, odpady kuchenne, odpady po zbiorach owoców mogą być kompostowane na terenie własnej nieruchomości, we własnym zakresie w przystosowanych do tego celu kompostownikach.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń