pl en ua
27.05.2017
Amandy, Jana, Juliana
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Dla mieszkańca
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Redakcja: Marcin
Dodany: 31.01.2013
wyświetleń: 6179
PDF
DRUKUJ
 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (zwany dalej PSZOK), to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne mogą dostarczyć własnym transportem wytwarzane w gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne.
 2. W Ustrzykach Dolnych znajduje się jeden stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy ul. Przemysłowej 16. 
 3. PSZOK w Ustrzykach Dolnych czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:
  • od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00
  • w okresie letnim (lipiec, sierpień) dodatkowo w soboty od 9:00 do 13:00.
 4. W PSZOK-u przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny: szkło bezbarwne i szkło kolorowe, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych za wyjątkiem azbestu.
 5. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyłącznie z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
 6. Odbiór odpadów jest każdorazowo odnotowany, dlatego też w PSZOK-u należy okazać:
  • dokument potwierdzający tożsamość wraz z ostatnim dowodem wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne,
  • w przypadku gdy mieszkaniec Gminy Ustrzyki Dolne zamieszkuje budynek wielolokalowy – dokument potwierdzający jego tożsamość wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydanym przez Spółdzielnię/Wspólnotę Mieszkaniową,
  • w przypadku braku dokumentów potwierdzającego wniesienie opłaty, pracownik PSZOK może potwierdzić telefonicznie tę informację u uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń