pl en ua
27.06.2017
Cypriana, Emanueli, Władysława
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Rozwój Regionalny
Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno-inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych – etap II
Redakcja: Administrator J
Dodany: 22.10.2009
wyświetleń: 5694
PDF
DRUKUJ
ZAŁĄCZNIKI:

„Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno-inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych - etap II".
Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach II osi priorytetowej, działania 2.1 - Infrastruktura komunikacyjna. Następnie wniosek został poddany III -etapowej ocenie - formalnej, merytorycznej oraz strategicznej. Ostatecznie dnia 22 maja 2009 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w tym samym roku zakończono inwestycję.

Wartość projektu ogółem - 3 901 679,12 zł
Wydatki kwalifikowane - 2 542 907,47 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 1 525 744,48 zł
% dofinansowania - 60%

Podstawowym celem projektu było wzmocnienie sieci dróg o różnej kategorii podrzędności. Mając na uwadze rozwój usług w branży turystycznej oraz pojawienie wskaźników rozwoju miast wygenerowanych przez tą działalność, koniecznym stało się wybudowanie sytemu komunikacji miejskiej w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Należy zaznaczyć, że centrum miasta jako ośrodek aktywizujący dzielnice peryferyjne musi posiadać kanały transmisji komunikacji wewnętrznej. Jest to swoisty łącznik centrów aktywności gospodarczej w mieście zlokalizowanych w różnych jego dzielnicach. Celem projektu była również poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno-turystycznych w Gminie Ustrzyki Dolne. Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy wpisuje się w cel priorytetu 2.1 w ramach RPO, czyli poprawę dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej. Modernizacja dróg w Ustrzykach Dolnych w znacznym stopniu przyczyniła się do wzmocnienia atrakcyjności regionu, jako miejsca inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturalnej oraz stworzyła lepszy dostęp do sieci dróg miejskich i wojewódzkich co przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności miasta i całego powiatu bieszczadzkiego. Działania z w ramach projektu, zostały wybrane w sposób przemyślany łącząc się w sposób logiczny i stanowiąc kontynuację poprzedniego etapu, który przyniósł niezwykle pozytywne i widoczne efekty w postaci poprawy warunków komunikacyjnych i inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych zarówno dla mieszkańców jak i turystów ...

Pełny tekst informacji o projekcie w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń