pl en ua
27.05.2017
Amandy, Jana, Juliana
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - NGO
Konkursy Urzędu Miejskiego
Redakcja: Marcin
Dodany: 16.12.2016
wyświetleń: 351
PDF
DRUKUJ

Urząd Miejski zleca organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych zgodnie z delegacją zawartą w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych:

  • w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – w przypadku zadań ze sfery zadań publicznych, wskazanych w rocznym programie współpracy gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
  • w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) – w przypadku przedsięwzięć z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu;
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń