pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - NGO
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
Redakcja: Marcin
Dodany: 2.12.2016
wyświetleń: 756
PDF
DRUKUJ

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych działającym na podstawie art. 41 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz.U.2016.1817 ze.zm.). Rada składa się z 8 członków, w tym 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli wyznaczonych przez Radę Miejską i 2 przedstawicieli wyznaczonych przez Burmistrza. Członków Rady powołuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych, a kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, 
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust.3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Skład Rady
Burmistrz Ustrzyk Dolnych powołał zarządzeniem Nr 31 z dnia 8 lutego 2016 roku, członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na trzyletnią kadencję.

 • Katarzyna Sekuła – Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych, 
 • Jacek Łeszega – Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, 
 • Marek Dziwisz – radny Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,
 • Bogusław Pleskacz – radny Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 
 • Monika Bulik – przedstawicielka Stowarzyszenia Forum Bieszczady, 
 • Lucyna Sobańska – przedstawicielka Fundacji Bieszczadzkiej, 
 • Iwona Woch – przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania ,,Zielone Bieszczady’’, 
 • Aleksandra Zoszczak – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń