pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei

Lokalizacja panoram
Poruszanie się po panoramach
Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce. Pobierz
znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Cerkiew w Hoszowie

Na południe od Jałowego, w odległości około 3 kilometrów, przy obwodnicy bieszczadzkiej leży wieś Hoszów. Założona była w roku 1420 przez Iwana i Właszyna z nadania króla Władysława Jagiełły. Potomkowie pierwszych właścicieli przybrali nazwisko Hoszowskich i pieczętowali się herbem ,,Sas". Tam też stoi na wzgórzu cerkiewka z lat 30-tych XX w, Wzorowana na cerkwiach huculskich. Zbudowana na planie krzyża greckiego, trójdzielna, z centralną kopułą. Jeszcze w latach 60-tych XX w. była kryta gontem, z wyjątkiem kopuły. Obecnie w całości ma dachy kryte blachą.

POWRÓT